inmensgroeien visie

De visie, missie en principes van InmensGroeien

Visie

Nederland heeft een generatie leiders nodig die het bestaande organisatielandschap transformeren, zodat er opnieuw een periode aanbreekt van welvaart, welzijn én winst. Ondernemende leiders kampen echter vaak met een gebrek aan tijd en ervaring om het menselijk potentieel effectief in te zetten voor gezonde, duurzame en winstgevende groei.

Missie

InmensGroeien begeleidt ondernemende leiders bij het ontwikkelen van authentieke en effectieve organisaties met een gezonde toekomst, zodat het menselijk potentieel wordt ingezet voor gezonde, duurzame en winstgevende groei.

Aanpak

Voor het succesvol transformeren van organisaties integreert InmensGroeien leiderschap, teamontwikkeling en organisatiegroei tot één effectieve aanpak en hanteert daarbij 4 principes.

De 4 principes van InmensGroeien

  1. Alles wat leeft groeit. Mensen hebben de intrinsieke behoefte om te groeien. Door deze intrinsieke behoefte van mensen op cruciale posities aan te spreken, komt de wens tot leven en is gezonde, duurzame en winstgevende groei een vanzelfsprekend resultaat.
  2. Ieder mens en iedere organisatie heeft de vrije keus om zijn leven, in verbinding met zijn omgeving, zo in te richten dat het recht doet aan wie hij is en wat hij wil; autonomie genaamd. Het vergroten van autonomie stimuleert ondernemerschap en leiderschap. Organisaties met autonome leiders realiseren gezonde, duurzame en winstgevende groei.
  3. Ieder mens en iedere organisatie heeft het vermogen om negatieve ervaringen op een gezonde manier te herstellen of te compenseren. Dat is hoopvol, want ieder mens en iedere organisatie is daardoor bij machte het verleden achter zich te laten en ruimte te maken voor een gezonde toekomst.
  4. Integere mensen en organisaties handelen vanuit een intrinsieke motivatie en nemen daar volledige verantwoordelijkheid voor. Hierdoor zijn ze in staat om op een volwassen, professionele en gelijkwaardige manier te ondernemen en te leiden. Altijd aanspreekbaar, ook als het anders loopt dan verwacht.

Neem vrijblijvend contact met ons op

InmensGroeien bv
Welgelegenlaan 19
3971 HL Driebergen- Rijsenburg

info@inmensgroeien.nl | 0343 410 237
Joop Egmond: 06 102 49 051
Maarten Smits: 06 203 95 746