Zet het menselijk potentieel om in gezonde,
duurzame en winstgevende groei

Organisatiegroei

Ontwikkelen van authentieke en effectieve organisaties die het menselijk potentieel omzetten in gezonde, duurzame en winstgevende groei. Dat is het doel van organisatiegroei. Een doel dat wordt gerealiseerd als de leider draagvlak heeft, het team hecht is en het doel gedeeld wordt.

"InmensGroeien belooft nogal wat met haar naam en haar aanpak. Maar ik moet zeggen dat ze waarmaken wat ze beloven: ik heb én een gecommitteerd team; én een degelijk plan van aanpak; én een helder kompas dat ons de komende jaren helpt bij het maken van strategische keuzes."
Coen de Ruiter, algemeen directeur Apenheul

Aanleiding
Medewerkers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van organisaties. Voor veel leidinggevenden is het echter onduidelijk hoe deze vorm van groei kan worden gerealiseerd. Een gemiste kans! InmensGroeien biedt leiders concrete handvatten om het menselijk potentieel om te zetten in organisatiegroei. Onze aanpak is met succes getoetst bij een groot aantal uiteenlopende organisaties zoals Unilever, Coca-Cola, Max Havelaar en Hogeschool Zeeland.

Resultaat

 • - helder beeld op de onderdelen waarin de organisatie effectief en ineffectief is
 • - een gedeeld doel dat het hoofd en het hart van alle medewerkers aanspreekt
 • - onderlinge verbinding waardoor de organisatie hechter wordt
 • - taakvolwassenheid in lijn met de cultuur én de strategie
 • - gedragen leiderschap van de leider, maar op specifieke onderdelen ook door de teamleden
 • - realisatie van initiatieven die de onderlinge verbinding en het eigenaarschap stimuleren en zorgen voor gezonde, duurzame en winstgevende groei

Programma
Elke organisatie heeft een unieke geschiedenis en een uniek doel. Daarom is organisatiegroei altijd maatwerk. Wij hanteren een aantal terugkerende stappen:

 1. Op basis van 1-op-1-gesprekken met diverse mensen uit de organisatie wordt helder waar de organisatie effectief en ineffectief is.
 2. Aan de hand van het zakelijk kompas (een door InmensGroeien ontwikkelde methode) wordt het gedeelde doel bepaald. Dit gedeelde doel bouwt voort op de aanwezige kennis, kunde en ervaring van de organisatie, waardoor het doel ambitieus én realistisch is.
 3. Het creëren van meer onderlinge verbinding door enerzijds oud zeer op een doortastende manier op te ruimen en anderzijds het bewustzijn van de waarde van samenwerking te vergroten.
 4. Er wordt aandacht besteed aan de collectieve en individuele verantwoordelijkheden (eigenaarschap) van medewerkers en wat dit van hen vraagt op het gebied van persoonlijk en zakelijk functioneren.
 5. Als er sprake is van middelmanagement, dan wordt deze bedrijfslaag begeleid – aan de hand van concrete groeiprojecten – om de rollen van leiden, managen en coachen succesvol te combineren tijdens het dagelijks leidinggeven.
 6. Er worden diverse multidisciplinaire teams opgericht om belangrijke groeiprojecten te realiseren. Deze projectteams hebben de taak om naast het succesvol afronden van het project de onderlinge band te versterken en het eigenaarschap te vergroten.

Neem vrijblijvend contact met ons op

InmensGroeien bv
Welgelegenlaan 19
3971 HL Driebergen- Rijsenburg

info@inmensgroeien.nl | 0343 410 237
Joop Egmond: 06 102 49 051
Maarten Smits: 06 203 95 746