Weten waar je
voor staat én gaat

Leiderschap

Leiderschap gaat over weten waar je als mens, leider en professional voor staat en gaat. Als je dat namelijk weet, neem je anderen gemakkelijker mee op reis. InmensGroeien biedt een drietal leiderschapsprogramma’s aan:

Tot hier en nu verder

"Voornaamste reden om deel te nemen was het gevoel dat ik in mijn ontwikkeling vast liep. Tijdens het programma ben ik op zoek gegaan naar mijn innerlijk kompas. De intensieve cursusdagen hebben ervoor gezorgd dat ik durf te vertrouwen op wie ik ben en wat ik wil. Ik besef dat ik meer ben dan de optelsom van mijn verleden en voel me onbegrensder dan voorheen. Ik neem nu afslagen die ik in het verleden niet nam!"
Asmara Kunst, recruiter Bol.com

Aanleiding
Je kunt tegenwoordig veel worden, maar je kunt maar één iemand zijn. Voor veel mensen is het echter lang niet zo helder wie ze ten diepste zijn en wat ze als hun bestemming zien in dit leven. Hoe kun je richting geven aan je leven, zowel persoonlijk als zakelijk, als je voor jezelf geen duidelijk beeld hebt van wie je bent, wat je kunt, wat voor jou belangrijk is en wat je werkelijk wilt? Deze workshop is voor mensen die hun persoonlijke zingeving zoeken en voldoening willen vinden in hun eigen persoonlijke en zakelijke omgeving.

Resultaat

 • - spiegel die je wordt voorgehouden door je omgeving in de vorm van een 360-gradenfeedback
 • - helder beeld van wie je bent, wat je kunt, wat voor jou belangrijk is en wat je wilt
 • - helder plan van aanpak om je leven zo vorm te geven dat je kunt worden wie je bent
 • - praktische handvatten en een methode om steeds opnieuw de volgende stap te kunnen zetten

Programma
Het programma bestaat uit een driedaagse workshop en twee aparte dagen achteraf. In de driedaagse workshop staan we stil bij de relatie tussen jouw huidige twijfels en verlangens en je persoonlijke levensgeschiedenis. Vanuit dat bewustzijn formuleren we jouw Innerlijk Kompas®. Op de eerste opvolgdag maken we dit kompas concreet met een plan van aanpak, zodat je praktische stappen kunt zetten in je zakelijke en privé-omgeving. Tijdens de tweede opvolgcursus krijg je nog meer praktische handvatten om jezelf op koers te houden, onder andere door het formuleren van je schaduwkompas. Gedurende de gehele workshop wordt primair ervaringsgericht gewerkt. Korte stukken theorie worden afgewisseld met veel praktisch oefenwerk, opdat het geleerde toepasbaar wordt in de eigen levenssituatie.

Praktische informatie
Voor deze workshop geldt dat er altijd een intakegesprek plaatsvindt met Joop Egmond. De workshop wordt gegeven in de regio Utrecht. Deelnemers overnachten tijdens onderdeel één in een nabijgelegen hotel. De kosten van het programma zijn € 3000,- (excl. btw en overnachting).

Reis van de held

"De eerste vijf jaren van mijn sociale ondernemerschap stonden in het teken van het opzetten een goed lopend bedrijf. Vervolgens dienden zich vragen aan als: Waarom ben ik Willem&Drees begonnen?, Waar sta ik na de eerste 5 jaar? Waar wil ik heen? Het programma De reis van de held heeft mij de rust, het inzicht en de urgentie gebracht om de volgende stap te zetten. Voor mij was belangrijk dat ik mijn persoonlijke lot loskoppelde van het succes van het bedrijf. Hierdoor ben ik in staat meer afstand én betere beslissingen te nemen!"
Drees Peter van de Bosch, oprichter Willem & Drees

Aanleiding
Ieder mens die gezond in het leven staat, maakt in essentie de reis van de held. Het leven vraagt immers steeds opnieuw om bewustzijn ten aanzien van onze uitdagingen en het al dan niet nemen van de verantwoordelijkheid om er het juiste mee te doen. Het leiderschapsprogramma De reis van de held is voor ondernemende mensen – al dan niet in loondienst – die aan de vooravond staan van een uitdagende zakelijke opdracht die veel tijd en energie van ze gaat vergen.

Resultaat

 • - integreren van een mens- en resultaatgerichte leiderschapsstijl
 • - versnellen van persoonlijke groei en zakelijk succes
 • - succesvol volbrengen van uitdagende opdrachten
 • - netwerk van succesvolle, inspirerende en ondernemende leiders die goed voor zichzelf zorgen
 • - inzicht in de stappen die helden tijdens hun reis maken
 • - weten welke valkuilen er zich tijdens een reis voordoen en het formuleren van antwoorden erop
 • - meerdere reflectie- en oplaadmomenten om persoonlijke grenzen te bewaken en zakelijke obstakels te overwinnen

Programma
Het leiderschapsprogramma van de reis van de held bestaat uit vier inspirerende dagen, verdeeld over een jaar. De eerste dag staat in het teken van het scherp definiëren van het reisdoel. Wat is de opdracht? Waar liggen de uitdagingen op zakelijk en persoonlijk gebied? De avond voorafgaand aan deze eerste dag wordt gebruikt om de andere deelnemers beter te leren kennen. De tweede dag gaat over de voorbereiding van de reis. Wat is er nodig om deze uitdagende opdracht te vervullen? Wat vergt de opdracht van jou en hoe behoud je een gezonde balans met je eigen leven? In deze tweede dag staat de zakelijke opdracht centraal. De derde dag gaat over de reis zelf en hoe je daar je omgeving in meeneemt. Voorafgaand aan deze dag doen we een 1-op-1 coachingsessie met Joop Egmond bij jou op locatie. In deze sessie helpt hij je bij het helder krijgen hoe persoonlijke en zakelijke groei elkaar voor jou kunnen versterken. De laatste dag gaat over het bereikte resultaat en de geleerde lessen. Hoe zorg je dat de resultaten en de levenslessen jou en je omgeving blijven verrijken?

Praktische informatie
Geïnteresseerden dienen zich voor dit programma te kwalificeren. Bij de kwalificatie wordt gelet op de vraag of de zakelijke agenda voldoende uitdagend is, de kandidaat voldoende ondernemend is en of de kandidaat beschikt over een vermogen tot zelfreflectie. Denk je dat je aan deze criteria voldoet? Dan kun je contact met ons opnemen voor een vrijblijvend intakegesprek. De kosten van het programma zijn € 2500,- (excl. btw).

Executive coaching

"Ik had me niet voor kunnen stellen dat het ‘echt’ varen op je kompas (prive en zakelijk) zoveel energie en plezier zou opleveren. Ik ben in staat mijn omgeving zo te creëren dat zaken kloppen. Als ondernemer zorgt dat voor veel nieuwe zakelijke initiatieven. Ook ben ik kritischer op met wie ik samenwerk en heb ik een gezonde balans tussen werk en prive."

Wesley Ladage, meervoudig ondernemer (Bram Ladage, Boterham Express, Ladage Events e.a.)

Aanleiding
Soms worden we als leider geconfronteerd met het onvermogen om datgene te realiseren wat we tot onze taak rekenen. Dat onvermogen kan zakelijk én persoonlijk zijn. Het samenhangende geheel van gevoelens, gedachten en gedragingen die ons hebben gebracht tot waar we nu zijn, beknelt ons en lijkt zich tegen ons te keren. In dit soort situaties geeft executive coaching weer zicht op waar je voor staat als leider en voor gaat als ondernemer.

Resultaat

 • - zakelijke en persoonlijke thema’s worden verdiept op basis van een helder contact
 • - inzicht in het samenhangende geheel van eigen gevoelens, gedachten en gedragingen
 • - helder beeld van wie je bent en wat je wilt
 • - ruimte voor nieuwe keuzes
 • - helder plan om je (zakelijke) leven zo vorm te geven dat het weer klopt
 • - praktische handvatten en een methode om steeds een volgende stap te zetten

Programma
Executive coaching bestaat meestal uit vijf sessies. In deze sessies worden korte stukken theorie afgewisseld met praktisch, ervaringsgericht werk waarin de huidige ervaringen van de executive centraal staan. We leveren de sessies op maat en houden daarbij de volgende structuur aan.

 1. In de eerste sessie wordt onder andere aan de hand van een 720-gradenfeedbackrapport, een levenslijn en een scan van zes levensgebieden het script van de executive in kaart gebracht. Wat zijn de steeds terugkerende patronen en welke ervaringen liggen daaraan ten grondslag?
 2. In de tweede sessie worden concrete ervaringen uit het verleden verder uitgediept en de betekenis ervan doorgrond, zodat ruimte ontstaat voor nieuwe handelswijzen. Dit gebeurt door veel oefenwerk waardoor de ervaringen niet alleen begrepen, maar ook doorleefd worden.
 3. In deze sessie wordt het Innerlijk Kompas® gemaakt. Hierin komen de belangrijkste inzichten uit de voorafgaande sessies aan bod en wordt in woord en beeld een koers uitgezet naar een zinvol doel dat zorgt voor gezonde, duurzame en winstgevende groei.
 4. In de vierde sessie wordt het plan van aanpak gemaakt, zodat de executive concrete handvatten heeft om het zinvolle doel daadwerkelijk te realiseren.
 5. In de laatste sessie wordt gekeken naar wat er in de afgelopen maanden wel en niet is gelukt. Op basis van de lessen die hieruit te leren zijn, doorziet de executive ineffectieve gedragspatronen aan de hand van het schaduwkompas dat in deze sessie wordt gemaakt. Tevens wordt in deze sessie het coachingtraject geëvalueerd.

Praktische informatie
Voor executive coaching vindt van te voren een intakegesprek plaats. De inhoudelijke sessies spelen zich af in ons comfortabele ‘hutje in het bos’ in Maarn. De kosten van executive coaching bedragen € 4000,- (excl. btw).

Neem vrijblijvend contact met ons op

InmensGroeien bv
Welgelegenlaan 19
3971 HL Driebergen- Rijsenburg

info@inmensgroeien.nl | 0343 410 237
Joop Egmond: 06 102 49 051
Maarten Smits: 06 203 95 746